Trang chủ > Sản phẩm kính > kinh mái, sàn > sản phẩm thông dụng > Sàn kính khung thép

Sàn kính khung thép là một kết cấu cơ bản giữa khung sườn thép, thép khung có thể sử dụng từ các dạng thép định hình như I, U hay hộp tùy theo từng dạng kết cấu, kính dùng cho sàn thường là loại kính ghép 2 hoặc 3 lớp. Có nhiều quy cách để chia sàn kính tùy thuộc vào kích thước hiện trạng, nhưng kích thước mỗi ô trên sàn kính không vượt quá tiêu chuẩn cho phép của từng loại kính lắp đặt.

Sản phẩm cùng loại

Giới thiệu về chúng tôi
Liên hệ
Green glass group